Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Jak działamy?

1.

Badanie potrzeb klienta

Zbieramy informacje na temat sytuacji biznesowej i organizacyjnej klienta oraz określamy obszary do rozwoju (luki kompetencyjne w zakresie wiedzy, umiejętności i postawy)

2.

Ustalenie celów SMART ogólnych
i szczegółowych szkolenia

Określamy razem z klientem co uczestnicy szkolenia winni wiedzieć i  umieć zrobić po odbyciu szkolenia oraz jaką postawą się wykazywać.

3.

Program i metody szkolenia

Prezentujemy program i metody szkolenia dopasowane do ustalonych celów ogólnych i szczegółowych

4.

Trener szkolenia

Proponujemy klientowi najlepszego pod względem doświadczenia i kwalifikacji z danej tematyki trenera.

 

5.

Organizacja
i koszt szkolenia

Ustalamy termin, miejsce, harmonogram, formę (stacjonarne lub on-line) i koszt szkolenia

 

 

6.

Realizacja szkolenia, ankieta ewaluacyjna, zaświadczenia uczestnictwa

Trener realizuje szkolenie według ustalonego programu i harmonogramu w ustalonym miejscu.

Po szkoleniu uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacyjną oraz otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu i nabycie określonej wiedzy oraz zdobycia umiejętności

7.

Raport po szkoleniu

Trener podsumowuje szkolenie tj. co zostało zrealizowane, jakie było zaangażowanie uczestników w proces. Proponuje realizację zadania wdrożeniowego utrwalającego zdobytą wiedzę, umiejętności i postawę.

8.

Wdrożenie wiedzy i umiejętności
ze szkolenia

Po 4 – 6 tygodniach od szkolenia kontaktujemy się z klientem w celu weryfikacji stopnia wdrożenia nowej wiedzy, umiejętności i postawy wśród uczestników szkolenia

stat4u