Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

 

grafika


Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje


LECH CONSULTING SP. Z O.O.
Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy – II edycja”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 52 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Uczestnikiem Projektu mogą być także osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.08.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Wkład Funduszy Unijnych: 880 257,13 zł:

W ramach projektu przewidziano do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

I. ŚCIEŻKA DOTACYJNA – przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) wraz ze wsparciem pomostowym. Wsparcie to obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działani
  • Szkolenia oraz Indywidualne doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
  • Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarcze (7200 zł, tj. 1200 zł / m-c)

II. ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy). Wsparcie to obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Kurs zawodowy,
  • Staż zawodowy przez okres 3 miesięcy (w przypadku braku zatrudnienia).

 

Więcej informacji o projekcie:

BIURO PROJEKTU

Lech Consulting Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
Tel. Kom.: 601-456-599
Tel.: 56 622 63 38
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www:
https://lc.net.pl/projekty-wlasne
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 7:30 – 15:30

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

ŚCIEŻKA DOTACYJNA

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka dotacyjna – pobierz plik

2. Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacyjny

3. Zał. 1 do Formularza – krótki opis DG

4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie pracodawcy - pobierz plik

5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu - pobierz plik

6. Zał. 4 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa - pobierz plik

7. Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej - pobierz plik

8. Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej - pobierz plik

9. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz plik

10. Zał. 5 do Formularza – Ankieta - pobierz plik

11. Zał. 5 do Regulaminu – umowa uczestnictwa – pobierz plik

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. statusu na dzień przystąpienia do projektu

 

ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych – pobierz plik

2. Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacyjny – pobierz plik

3. Zał. 1 do Formularza – oświadczenie pracodawcy – pobierz plik

4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu – pobierz plik

5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa – pobierz plik

6. Zał. 4 do Formularza – Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami – pobierz plik

7. Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – pobierz plik

8. Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – pobierz plik

9. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące danych osobowych – pobierz plik

10. Zał. 5 do Regulaminu – Wzór umowy uczestnictwa – pobierz plik

11. Zał. nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. statusu na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu – pobierz plik

 

AKTUALNOŚCI:

(08.08.2022)

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (grupa III) - pobierz

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego (grupa III) - pobierz

(13.07.2022)

Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu biorących udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” w dniach 08.07.2022 - 15.07.2022 trwa od 22.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

(22.06.2022)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - VII grupa

(14.02.2022)

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (grupa II) - pobierz

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego (grupa II) - pobierz

(27.12.2021)

Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu uczestniczących w II grupie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” trwa od 03.01.2022 r. do 14.01.2022 r.

(16.12.2021)

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego (grupa I) - pobierz

(10.12.2021)

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (grupa I) - pobierz

(10.12.2021)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - VI grupa

(09.11.2021)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - V grupa

(02.11.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 15.11.2021 r.

(25.10.2021)

Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu uczestniczących w I grupie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” trwa od 03.11.2021 r. do 17.11.2021 r.

(06.10.2021)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - IV grupa

(01.10.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 31.10.2021 r.

(24.09.2021)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - III grupa

(17.09.2021)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - II grupa

(01.09.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 30.09.2021 r.

(02.08.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 31.08.2021 r.

(22.07.2021)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - ścieżka dotacyjna - I grupa

(05.07.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 30.07.2021 r.

(21.06.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 02.07.2021 r.

(02.06.2021)

Rekrutacja do projektu na ścieżkę dotacyjną została wydłużona do 18.06.2021 r.

(02.04.2021)

Informujemy o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych na ścieżkę dotacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.05.2021 (ścieżka dotacyjna). W przypadku dużej liczby zgłoszeń termin może zostać skrócony. Dokumenty rekrutacyjne mogą ulec zmianie w przypadku uwag otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej.

Numer agencji zatrudnienia: 22909

stat4u